امروز
دوشنبه
آذر 1398
18
قمری:12 ربيع الثاني 1441

میلادی:9 دسامبر 2019
 
تاریخ : پنجشنبه 7 ارديبهشت 1396     |     کد : 104

فراخوان برندسازی شهری تبریز ۲۰۱۸

شهرداری تبریز با در نظر داشتن ضرورت معرفی جایگاه ویژه تبریز ۲۰۱۸ در مباحث گردشگری، فرهنگی و اقتصاد شهری، در صدد است پروژه برندسازی شهر تبریز را آغاز نماید.

تبریز در سال 2018 به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی معرفی شده است لذا شهرداری تبریز در صدد است پروژه برندسازی شهر تبریز را آغاز نماید . لذا از تمامی شخصیت های حقیقی و حقوقی که مایل به مشارکت هستند درخواست می شود ضمن اعلام آمادگی، کلیات طرح برندسازی شهری ( پروپزال ) خود را ارسال نمایند .

نکات مهم در تدوین طرح اولیه :

1-      تعیین مدل استراتژی برند شهری

2-      خلاصه مدل پیشنهادی برندسازی تریز  2018

3-      جدول زمانی پروژه

4-      فازبندی عملیات پروژه

5-      مدیریت طرح ( رزومه مدیر پروژه ضمیمه گردد )

6-      کارگروه طرح ( اسامی افراد با گرایش تحصیلی دانشگاهی )

7-      جدول مالی پروژه

 

شرایط لازم جهت اجرای پروژه :

·            کلیه پروپوزالهای مربوطه باید در فرمت  pdf  

به آدرس : تبریز خیابان آزادی- مابین ابوریحان و حکیم نظامی نبش لاله زار جنوبی ساختمان مرکزی شهرداری تبریز- اداره کل روابط عمومی و بین الملل -

کدپستی : 5174643119  -

  پست الکترونیکی : Info@tabriz.ir

وب سایت : www. tabriz.ir    ارسال گردد .                                                                                       

·         شهرداری تبریز هیچ تعهدی نسبت به عودت پروپوزالهای ارائه شده نخواهد داشت . ضمناً شهرداری تبریز متهد به حفاظت و عدم نشر پروپوزالهای ارائه شده می باشد .

·         پس از پایان مهلت تعیین شده ، پروپوزالهای ارائه گردیده در کمیته تخصصی و علمی و پژوهشی کارگروه تبلیغات و امور بین الملل تبریز 2018 در شهرداری تبریز مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و پروپوزالهایی که حد نصاب نمره علمی لازم را کسب نماید ، جهت تصویب نهایی و داوری به کارگروه علمی تبریز 2018 دعوت خواهند شد . بدیهی است که انتخاب مجری و انعقاد هرگونه قرارداد در زمینه اجرای طرح منوط به تصویب پروپوزال مربوطه در شورای مذکور است .

·         قرارداد اجرای طرحهای پژوهشی مذکور تابع موافقت نامه و شرایط عمومی قرارداد نظامنامه پژوهش و مطالعات شهرداری تبریز و شیوه نامه طرحهای پژوهشی شهرداری خواهد بود .

·         هر شخص حقیقی یا حقوقی امکان انجام یک طرح پژوهشی به عنوان مجری یا دو طرح پژوهشی به عنوان همکار را دارد .

·         مهلت ارسال پروپوزال طرحهای پژوهشی تا تاریخ 25 اردیبهشت 96 می باشد .

·         شهرداری تبریز در پذیرش یا رد پروپوزالهای پیشنهادی مختار خواهد بود .

·         از شاخص های مهم داوری پرو پوزالها، شرح خدمات  بصورت تفضیلی و گام به گام خواهد بود .

·         اطلاع رسانی در مورد دریافت ، پذیرش یا عدم پذیرش پروپوزالهای مربوطه از طریق ایمیل خواهد بود .اداره کل روابط عمومی